سلام.میشه اثبات ریاضی اینکه پول خنثی است را اگه دارین بزارین.