از جمله منابع مهم تست برای هر کنکوری تست های سال گذشته است. این تست ها ما را با نحوه سوال دهی طراحان سوال آشنا می کند. در این پست تست کنکور کارشناسی ارشد اقتصاد سال ۱۳۹۵ به همراه پاسخ ضمیمه شده است تا شما بتوانید از این تست ها استفاده کنید.
سایر تست ها مربوط به سال های اخیر به زودی در سایت اکونومیا منتشر می شود.
با تشکر.
تیم اقتصادی ها