سلام
شما می*توانید کتاب*ها و جزوات تخصصی منابع مختلف کنکور اقتصاد رو توی صفحه اصلی انجمن مشاهده کنید.
منابع مهم امتحانی هر درس بعلاوه جزوات مهم در قسمت علاوه بر گفتگو پیرامون گرایش*های مختلف رشته اقتصاد و آشنایی بیشتر با آن*ها، نرم*افزارها و مقالات مهم گرایش مورد نظر بررسی می*شود.
شما هم اگر منبعی مهم در اختیار دارید با سایر دوستان به اشتراک بگذارید.
با احترام.
تیم اقتصادی*ها