سلام
کنکور دکتری اقتصاد هر ساله دچار تغییر در مواد امتحانی می*شه. به عنوان مثال دروسی مانند اقتصاد سنجی، اقتصاد ایران و... برای کنکور سال ۱۳۹۵ از مواد امتحانی حذف شد و به مصاحبه حضوری موکول شد. اما اگر نگاهی به دفترچه آزمون سال ۱۳۹۶ (طبق دفترچه سازمان سنجش-برای دیدن دفترچه به سازمان سنجش مراجعه کنید. لینک مستقیم در پایان نوشته قرار داده شده است) بندازیم متوجه می*شیم که دوباره این دروس (اقتصادسنجی، اقتصاد ایران و ... ) دوباره به مواد امتحانی اضافه شده است.
در این قسمت سعی می*شه مواد آزمون کنکور دکتری با تو جه مواد امتحانی تعیین شده از سوی سازمان سنجش قرار بدیم تا برای برنامه*ریزی همان سال قابل استفاده و برنامه*ریزی باشه.
منتظر پست*های بعدی ما باشید.
با احترام
تیم اقتصادی*ها

پی*نوشت: لینک مواد امتحانی اعلام شده از سوی سازمان سنجش:
سازمان سنجش آموزش کشور