سایت اکونومیا در قسمت مشاوره کنکور کارشناسی ارشد علاوه بر معرفی منابع مهم مطالعاتی در همه زمینه*های کنکور اعم از نحوه مطالعه هر درس به تفکیک یا نحوه برنامه*ریزی برای مطالعه مشاوره جامعی میده. می*تونید با کلیک بر روی لینک زیر همه قسمت*های مشاوره کنکور کارشناسی ارشد رو مطالعه و بررسی کنید.
کنکور کارشناسی ارشد اقتصاد - اقتصادی*ها