رتبه های کنکور ۹۳ و دانشگاه قبولی توسط اقتصادی*ها به عنوان بزرگترین مرجع دانش*آموختگان اقتصاد گردآوری شده است. اقتصادی*ها در نظر دارد راهنمای کاملی را برای متقاضیان کنکور کارشناسی ارشد اقتصاد فراهم کند تا نیاز این دسته از متقاضیان را به طور کامل پوشش دهد.

تذکر: بدیهی است رتبه*ها و دانشگاه قبولی در جدول بالا مربوط به کنکور سال ۱۳۹۳ است و نمی*تواند یک معیار قطعی برای سال ۱۳۹۴ و سال*های بالاتر باشد. چون ممکن است ترکیب انتخاب رشته*ها برای سال جدید تغییر کند. به هر حال یک ملاک خوب است برای اینکه بدانیم با رتبه کسب شده احتمالا در کدام دانشگاه پذیرفته خواهیم شد.

موفق باشید.
رتبه های کنکور ۹۳ و دانشگاه قبولی